Odborná pomoc psychológa v Bratislave
  • V situáciách, keď má človek problém vysporiadať sa s vlastnými emóciami – strach, hnev, úzkosť, agresivita, smútok.
  • V situáciách, keď má problém vysporiadať sa s okolím – konflikty, neuspokojivé rodinné, partnerské, zamestnanecké vzťahy.
  • V situáciách, keď má problém zvládať nadmerný stres, alebo požiadavky okolia.
  • V situáciách, keď má problém vo vlastnom prežívaní - pocity prázdna, bezmocnosti, nenaplnenia, neistoty, zlyhania, znehodnotenia...
  • Pre ľudí, ktorí majú záujem o hlbšie sebapoznávanie a hľadanie vlastných zdrojov rozvoja osobnosti.
  • Pre aktívnych športovcov pri zvyšovaní výkonnosti - v oblasti motivácie, v oblasti sebaovládania, v oblasti optimálneho nastavenia napätia (mentálny tréning).