Odborná spôsobilosť

Držiteľ licencie Slovenskej komory psychológov na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychológ.

Vzdelanie

 • 1978 - Ukončené štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK, Bratislava
 • 1984 - Titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK, Bratislava

Výcvik v oblasti psychoterapie

 • 4-ročný experienciálny výcvik v dynamickej terapii skupinovou formou
 • výcvik v autogénnom tréningu
 • 4-ročný sebaskúsenostný výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii
 • 5-ročná individuálna cvičná prax v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii
 • viaceré špeciálne semináre so zahraničnými lektormi zo Švajčiarska, SRN, ČR aj SR zameraných na špecifiká v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii
 • supervízne semináre.

Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu.

Odborná prax

 • 10 rokov vo vydavateľstve psychodiagnostických testov na vedecko-výskumnom oddelení
 • v roku 1990 som začala pracovať na živnosť ako psychológ – priebžne bez prerušenia až doteraz
 • v roku 1995 som získala Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť od Slovenskej komory psychológov (v súčasnosti  licencia na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychológ)
 • štyri roky som externe spolupracovala s neziskovou organizáciou FOMA, kde som poskytovala individuálne poradenstvo, psychoterapiu a viedla som podporné skupiny pre osamelé matky
 • v roku 1999-2000 som pôsobila ako odborný asistent na FTVŠ UK, kde som prednášala psychológiu a viedla semináre z predmetov psychológia, komunikácia a psychohygiena
 • od roku 2004 do roku 2010 som pracovala externe ako psychológ poradca pre neziskovú organizáciu Pomoc pre nádej
 • pracovala som ako psychológ v personálnom poradenstve a aj v súkromnej psychologickej praxi
 • v súčasnosti sa stále venujem súkromnej psychologickej praxi pre dospelých