Služby

Psychologické poradenstvo

Je spolupráca s klientom, alebo klientami, ktorá je orientovaná na zvládnutie aktuálneho, ohraničeného problému a spočíva v hľadaní najoptimálnejších spôsobov na jeho riešenie. Väčšinou sa jedná o krátkodobejšiu spoluprácu.

  • Práca s jednotlivcom – individuálne poradenstvo
  • Práca s dvojicou (partnermi) – párové poradenstvo

Psychoterapia

Je spolupráca s klientom, ktorá je orientovaná na hlbšie sebapoznávanie, hľadanie vnútorných vlastných zdrojov klienta. Cieľom psychoterapie je úľava u klienta, znovunájdenie sebaistoty a  jeho schopnosť kontrolovať a riadiť si svoj vlastný život . Spolupráca pri psychoterapii má dlhodobejší charakter.

  • Práca s jedným klientom – individuálna psychoterapia
  • Práca s dvojicou (partnermi) – párová psychoterapia

Psychologická diagnostika

Hlavným zameraním psychodiagnostiky, ktorú ponúkam je sebapoznávanie, prípadne využitie psychodiagnostických metód pri výberových pokračovaniach. Možnosti psychodiagnostiky  sa stanovujú  po osobnom dohovore – v závislosti od potrieb klienta a využitia výsledkov.

Mentálny tréning (psychologický tréning)

Je to  špeciálna oblasť, určená najmä pre športovcov, ktorá pomáha pri ovplyvňovaní výkonnosti (motivácia, zvládanie stresu, schopnosť sústredenia,...)

Hlavným zameraním psychodiagnostiky, ktorú ponúkam je sebapoznávanie, prípadne využitie psychodiagnostických metód pri výberových pokračovaniach. Možnosti psychodiagnostiky  sa stanovujú  po osobnom dohovore – v závislosti od potrieb klienta a využitia výsledkov.